Virtual tour als hulpmiddel op de plaats delict

Bij het nemen van beslissingen die ruimtelijke gevolgen hebben, is kennis van een plaatselijke situatie vaak onmisbaar. Om die kennis inzichtelijk te maken en met anderen te delen, kan een virtual tour nuttig zijn. 

Zo gebruiken forensisch onderzoekers in Nieuw-Zeeland panoramafotografie als hulpmiddel om ‘crime scenes’ van moordzaken te onderzoeken. Al dan niet gecombineerd met lasers die het traject van kogels of bloedspatten zichtbaar maken. Virtual tours worden daarbij vertoond in de rechtszaal. Ze dienen als bewijsmateriaal dat geen twijfel meer laat bestaan over het verloop van een misdrijf. Tijdrovende reconstructies op de plaats delict zijn hierdoor niet meer noodzakelijk. Het is een uitzonderlijke toepassing, die duidelijk maakt dat de mogelijkheden van panoramafotografie verder reiken dan je op het eerste gezicht zou denken. Oók voor toepassingen dichter bij de dagelijkse (ambtelijke) praktijk:

  • Aantonen of een bouwwerk (stal, woning, bedrijfshal) in het landschap past.
  • Potentieel gevaarlijke verkeerssituaties laten zien.
  • Zichtbaar maken hoe een molenbiotoop wordt bedreigd door hoge bomen of gebouwen in de omgeving.
  • Bezoekersstromen bij evenementen vooraf in kaart brengen om mogelijke knelpunten en probleemsituaties te kunnen identificeren.
  • Veiligheidsmaatregelen voor een evenement voorbereiden, bijvoorbeeld ten behoeve van hulpdiensten.
  • Objectief registreren wat voor uitstraling een winkelstraat of stadscentrum heeft.

Soms is een fysiek bezoek aan de locatie sneller dan het laten maken van een panorama of virtual tour. In alle gevallen waarin een situatie nauwkeurig dient te worden gedocumenteerd of als meerdere mensen op uiteenlopende tijdstippen en locaties op de hoogte moeten worden gesteld, is panoramafotografie een hulpmiddel dat bijdraagt aan efficiency en effectiviteit van onderzoek, beleid en/of uitvoering.

#Virtual #tour geeft #beleidsmaker inzicht in plaatselijke situatie. Klik om te Tweeten

Leave a comment

DutchEnglishFrenchGermanSpanish